ติดตั้งระบบ Solarcell Ongrid แผง ฺBosch-Mono และ อินเวอร์เตอร์ Fronious LG

ติดตั้งระบบ Solarcell Ongrid โดยใช้แผง Bosch-Monocrystalline 260วัตต์ และ grid inverter Fronious LG