ระบบ Solarcell แบบ Ongrid ใช้แผงโซล่าเซลแบบ Poly Canadian Solar กริดอินเวอร์เตอร์ SMA ติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงเรียน

ระบบ Solarcell แบบ Ongrid ติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงเรียน ขนาด 100กิโลวัตต์ โดยใช้แผงโซล่าเซลแบบโพลี และ กริดอินเวอร์เตอร์ แบบ 3 เฟส เพื่อผลิตไฟฟ้าและลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าการไฟฟ้า