ระบบ Solarcell แบบ Ongrid ใช้แผงโซล่าเซลแบบ Poly Seraphim Solar ขนาด 330วัตต์ กริดอินเวอร์เตอร์ ABB 20KW ติดตั้งบนหลังคาอาคาร

ระบบ Solarcell แบบ Ongrid ใช้แผงโซล่าเซลแบบ Poly Seraphim Solar ขนาด 330วัตต์ กริดอินเวอร์เตอร์ ABB 20KW ติดตั้งบนหลังคาอาคารบริษัท TARCO ภายในท่าอากาศสุวรรณภูมิ