Solarcell-Offgrid-12KW-Home

/Solarcell-Offgrid-12KW-Home

ระบบโซล่าเซลล์ ชาร์จแบตเตอรี่ Offgrid 12กิโลวัตต์ ติดตั้งบ้านพักอาศัย ใช้แผงโซล่าเซลล์ Canadian Solar และเครื่องชาร์จ Morningstar

ระบบโซล่าเซลล์ ชาร์จแบตเตอรี่ Offgrid 12กิโลวัตต์ ติดตั้งบ้านพักอาศัย ใช้แผงโซล่าเซลล์ Canadian Solar และเครื่องชาร์จ Morningstar ติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย ใช้ไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์แทนไฟฟ้าการไฟฟ้าเนื่องจากปัญหาไฟฟ้าการไฟฟ้าดับบ่อย

By |2018-10-03T03:40:29+00:00ตุลาคม 3rd, 2018|0 Comments

About the Author:

ก่อตั้งตั่งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นผู้ออกแบบ ให้คำปรึกษา และติดตั้ง ระบบพลังงานทดแทน โซล่าเซล กังหันลม ระบบสำรองพลังงานไฟฟ้าต่างๆ