ระบบโซล่าเซลล์ ชาร์จแบตเตอรี่ Offgrid 12กิโลวัตต์ ติดตั้งบ้านพักอาศัย ใช้แผงโซล่าเซลล์ Canadian Solar และเครื่องชาร์จ Morningstar

ระบบโซล่าเซลล์ ชาร์จแบตเตอรี่ Offgrid 12กิโลวัตต์ ติดตั้งบ้านพักอาศัย ใช้แผงโซล่าเซลล์ Canadian Solar และเครื่องชาร์จ Morningstar ติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย ใช้ไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์แทนไฟฟ้าการไฟฟ้าเนื่องจากปัญหาไฟฟ้าการไฟฟ้าดับบ่อย