ระบบ Solarcell แบบ offgrid ชาร์จแบตเตอรี่ 1กิโลวัตต์ ติดตั้งศูนย์อบรมบริษัทอิตาเลี่ยนไทย

ระบบ Solarcell แบบ offgrid ชาร์จแบตเตอรี่ 1กิโลวัตต์ ติดตั้งศูนย์อบรมบริษัทอิตาเลี่ยนไทย ใช้แผงโซล่าเซลล์ SHARP แบบ Poly ขนาด 130วัตต์