ระบบโซล่าเซลล์ Offgrid ชาร์จแบตเตอรี่ 1กิโลวัตต์ ติดตั้งบริษัท NEC

ระบบโซล่าเซลล์ Offgrid ชาร์จแบตเตอรี่ 1กิโลวัตต์ ติดตั้งบริษัท NEC ใช้แผงโซล่าเซลล์ SHARP และเครื่องแปลงไฟฟ้า Leonics