Solarcell-Chargebattery-3KW-NEC

/Solarcell-Chargebattery-3KW-NEC

ระบบโซล่าเซลล์ Offgrid ชาร์จแบตเตอรี่ 1กิโลวัตต์ ติดตั้งบริษัท NEC

ระบบโซล่าเซลล์ Offgrid ชาร์จแบตเตอรี่ 1กิโลวัตต์ ติดตั้งบริษัท NEC ใช้แผงโซล่าเซลล์ SHARP และเครื่องแปลงไฟฟ้า Leonics

By |2018-10-03T03:16:40+00:00ตุลาคม 2nd, 2018|0 Comments

About the Author:

ก่อตั้งตั่งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นผู้ออกแบบ ให้คำปรึกษา และติดตั้ง ระบบพลังงานทดแทน โซล่าเซล กังหันลม ระบบสำรองพลังงานไฟฟ้าต่างๆ