ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 3KW ชาร์จแบตเตอรี่ Offgrid ติดตั้งหน่วยพิทักษ์สัตว์ป่า

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 3KW ชาร์จแบตเตอรี่ Offgrid ติดตั้งหน่วยพิทักษ์สัตว์ป่า ใช้แผงโซล่าเซล SHARP และเครื่องชาร์จ Morningstars