อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซล่าเซล

อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซล่าเซล สำหรับใช้กับปั๊มน้ำซึ่งใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้า แบบ 1เฟส หรือ3เฟส ขนาดไม่เกิน 3แรงม้า