โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ แปลงไฟจากโซล่าเซลจ่ายมอเตอร์สูบน้ำ

โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ แปลงไฟจากโซล่าเซลจ่ายมอเตอร์สูบน้ำ ใช้กับมอเตอร์สูบน้ำทั่วไปทั้งแบบ 1เฟส และ 3เฟส ต่อกับมอเตอร์สูบน้ำโดยตรง ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่