ติดตั้ง Solarroof บ้านพักอาศัย

ติดตั้ง Solarroof บ้านพักอาศัย เพื่อประหยัดไฟฟ้า หรือขายคืนไฟฟ้า