แผงโซล่าเซล Mono haft cell Longi 550วัตต์ Tier1

แผงโซล่าเซล Mono haft cell Longi 450วัตต์ Tier1 รับประกัน 25 ปี