คลิปล็อคตะแกรงกันนกสำหรับแผงโซล่าเซล

คลิปล็อคตะแกรงกันนกสำหรับแผงโซล่าเซล หนีบที่ขอบแผงโซล่าเซลและยึดติดกับตะแกรงกันนก