ตะแกรงกันนกใต้แผงโซล่าเซล กว้าง 8 นิ้ว คลิปล๊อค หมุนเข้า ออกได้ 50 ตัว

ตะแกรงกันนกใต้แผงโซล่าเซล กว้าง 8 นิ้ว คลิปล๊อค หมุนเข้า ออกได้ 50 ตัว