ตะแกรงกันนกใต้แผงโซล่าเซล กว้าง 12นิ้ว

ตะแกรงกันนกใต้แผงโซล่าเซล กว้าง 12นิ้ว สำหรับแผงที่ติดตั้งสูงกว่าหลังคามากกว่าปกติ