คลิปล็อคตะแกรงกันนก สำหรับแผงรุ่นกรอบอลูมิเนียมไม่มีปีก

คลิปล็อคตะแกรงกันนก สำหรับแผงรุ่นกรอบอลูมิเนียมไม่มีปีก สามารถถอดเข้า-ออกได้ เพื่อซ่อมบำรุงใต้แผงโซล่าเซล