อุปกรณ์กันไฟย้อนสำหรับอินเวอร์เตอร์ SMA 3เฟส อุปกรณ์ผ่านการไฟฟ้า

อุปกรณ์กันไฟย้อนสำหรับอินเวอร์เตอร์ SMA 3เฟส STP2000TL,STP25000TL สามารถต่อร่วมกับ CT ภายนอกได้ อุปกรณ์ผ่านการไฟฟ้า