เครื่องควบคุมการชาร์จ Morningstar 12V/24V/48V 60A แบบ MPPT TS60MPPT

24,000.00 ฿

 • เครื่องควบคุมการชาร์จจากสหรัฐอเมริกา
 • ระบบควบคุมการชาร์จโซล่าเซลแบบ MPPT เพื่อให้การชาร์จไฟลงแบตเตอรี่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ให้ประสิทธิภาพสูงสุด 98%
 • ระบบสื่อสารดูค่าการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลได้ทาง internet
 • ใช้กับระบบแบตเตอรี่ 12V/24V/48V
 • กระแสชาร์จสูงสุดของแผงโซล่าเซล 60A
 • ระบบการประจุแบตเตอรี่แบบ 4 ขั้นตอน (Full charge ,Pwm regulation,float ,equalize )
 • สามารถป้อนค่าแรงดันของแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่แต่ละผู้ผลิต
 • ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม ใช้งานในสภาวะอากาศแบบสุดขั้ว
 • ระบบแผ่นระบายความร้อนขนาดใหญ่
 • สามารถตั้งค่าการทำงานต่างๆได้โดยการต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์
 • Min voltage to operate : 9V
 • รองรับแรงดันแผงโซล่าเซลล์สูงสุด : 125V

Description

 • เครื่องควบคุมการชาร์จจากสหรัฐอเมริกา
 • ระบบควบคุมการชาร์จโซล่าเซลแบบ MPPT เพื่อให้การชาร์จไฟลงแบตเตอรี่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ให้ประสิทธิภาพสูงสุด 98%
 • ระบบสื่อสารดูค่าการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลได้ทาง internet
 • ใช้กับระบบแบตเตอรี่ 12V/24V/48V
 • กระแสชาร์จสูงสุดของแผงโซล่าเซล 60A
 • ระบบการประจุแบตเตอรี่แบบ 4 ขั้นตอน (Full charge ,Pwm regulation,float ,equalize )
 • สามารถป้อนค่าแรงดันของแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่แต่ละผู้ผลิต
 • ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม ใช้งานในสภาวะอากาศแบบสุดขั้ว
 • ระบบแผ่นระบายความร้อนขนาดใหญ่
 • สามารถตั้งค่าการทำงานต่างๆได้โดยการต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์
 • Min voltage to operate : 9V
 • รองรับแรงดันแผงโซล่าเซลล์สูงสุด : 125V
 • สามารถต่อร่วมกันได้หลายเครื่องสำหรับระบบการชาร์จโซล่าเซลขนาดใหญ่
 • รองรับการต่อกับจอแสดงผล LCD ระยะไกลเพื่อการตรวจสอบการทำงาน

Go to Top