///ระบบโซล่าเซลบ้านพักอาศัยขายคืนไฟฟ้าขนาด 10กิโลวัตต์
ระบบโซล่าเซลบ้านพักอาศัยขายคืนไฟฟ้าขนาด 10กิโลวัตต์2018-10-04T08:14:49+00:00

Project Description

ระบบ Solarcell แบบ ออนกริด ติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย

ระบบโซล่าเซลบ้านพักอาศัยขายคืนไฟฟ้าขนาด 10กิโลวัตต์

ระบบ Solarcell แบบ ออนกริด ติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย ขนาด 10กิโลวัตต์ เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า ใช้แผง Solarcell Canadian solar และ อินเวอร์เตอร์ ABB ขายคืนไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับการไฟฟ้า