///ระบบโซล่าเซลบ้านพักอาศัยขายคืนไฟฟ้า
ระบบโซล่าเซลบ้านพักอาศัยขายคืนไฟฟ้า2018-10-04T07:34:35+00:00

Project Description

ระบบ Solarcell แบบ ออนกริด ติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย

ระบบโซล่าเซลขายคืนไฟฟ้า ติดตั้งบ้านพักอาศัย

ระบบ Solarcell แบบ ออนกริด ติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย ขนาด 10กิโลวัตต์ เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า เพื่อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า ใช้แผง Solarcell Canadian solar และ อินเวอร์เตอร์ ABB