///ระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด ติดตั้งหลังคาโรงงาน
ระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด ติดตั้งหลังคาโรงงาน2018-10-04T08:46:05+00:00

Project Description

ระบบ Solarcell แบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ติดตั้งบนหลังคาอาคาร

ระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด ติดตั้งหลังคาโรงงาน

ระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด แบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงาน ใช้แผง Solarcell Canadian Solar และกริดอินเวอร์เตอร์ ABB