///ระบบโซล่าเซลล์ แบบ Offgrid ขนาด 3KW ติดตั้งหน่วยพิทักษ์สัตว์ป่า ใช้แผงโซล่าเซล SHARP ร่วมกับเครื่องควบคุมการชาร์จ Morningstar สำหรับใช้งานในบ้านพักเจ้าหน้าที่
ระบบโซล่าเซลล์ แบบ Offgrid ขนาด 3KW ติดตั้งหน่วยพิทักษ์สัตว์ป่า ใช้แผงโซล่าเซล SHARP ร่วมกับเครื่องควบคุมการชาร์จ Morningstar สำหรับใช้งานในบ้านพักเจ้าหน้าที่2018-10-03T04:41:52+00:00

Project Description

ระบบโซล่าเซลล์ ON GRID เชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ติดตั้งบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

ติดตั้งระบบโซล่าเซล ON Grid ขนาด 4 กิโลวัตต์ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

ติดตั้งระบบโซล่าเซล ON GRID ขนาด 4กิโลวัตต์ เชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ติดตั้งบนหลังคาอาคาร โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ Schutten Solar และ Grid inverter ABB สำหรับใช้ภายในหน่วยงานของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)