///ระบบโซล่าเซลบริษัทไทยเชื้อเพลิงการบิน
ระบบโซล่าเซลบริษัทไทยเชื้อเพลิงการบิน2018-10-02T03:04:27+00:00

Project Description

ระบบ Solarcell แบบ Ongrid ใช้แผงโซล่าเซลแบบ Poly Seraphim Solar ขนาด 330วัตต์ กริดอินเวอร์เตอร์ ABB 20KW ติดตั้งบนหลังคาอาคาร

ระบบโซล่าเซลแบบเชื่อมต่อการไฟฟ้าบริษัทไทยเชื้อเพลิงการบิน

ระบบโซล่าเซล ติอตั้งบนหลังคาอาคารบริษัทไทยเชื้อเพลิงการบิน ใช้แผงโซล่าเซล SHARP แบบ Poly ขนาด 130 วัตต์ และ grid inverter ABB เพื่อลดค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้า และเป็นการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด