///ระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด ติดตั้งหลังคาโรงงาน Denso
ระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด ติดตั้งหลังคาโรงงาน Denso2018-10-04T09:01:00+00:00

Project Description

ระบบ Solarcell แบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ติดตั้งบนหลังคาอาคาร

ระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด ติดตั้งหลังคาโรงงานบริษัท DENSO

ระบบ Solarcell แบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า ติดตั้งบนหลังคาอาคาร แผง Solarcell SHARP และ กริดอินเวอร์เตอร์ Schneider