///ระบบโซล่าเซลล์ขนาด 30 กิโลวัตต์โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก
ระบบโซล่าเซลล์ขนาด 30 กิโลวัตต์โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก2018-10-02T07:18:07+00:00

Project Description

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อเชื่อมการไฟฟ้า ใช้แผงโซล่าเซล Schutten Solar อินเวอร์เตอร์ SMA ติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าโรงเรียนหมู่บ้านเด็กขนาด 30กิโลวัตต์

งานติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเป็นระบบโซล่าเซลล์แบบ Grid tie เชื่อมต่อกับระบบการไฟฟ้าไม่ใช้แบตเตอรี่ แผงโซล่าเซลล์ Schutten Solar 300วัตต์ ร่วมกับอินเวอร์เตอร์ SMA จากเยอรมัน ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียน