ระบบโซล่าเซลบริษัทไทยเชื้อเพลิงการบิน2

///ระบบโซล่าเซลบริษัทไทยเชื้อเพลิงการบิน2
ระบบโซล่าเซลบริษัทไทยเชื้อเพลิงการบิน22020-05-18T00:25:00+00:00

Project Description

ระบบโซล่าเซลออนกริด

ระบบโซล่าเซลแบบเชื่อมต่อการไฟฟ้าบริษัทไทยเชื้อเพลิงการบิน

ระบบโซล่าเซล ติอตั้งบนหลังคาอาคารบริษัทไทยเชื้อเพลิงการบิน ใช้แผงโซล่าเซล Seraphim แบบ Poly ขนาด 330 วัตต์ และ grid inverter ABB เพื่อลดค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้า และเป็นการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด