///ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย2020-05-13T03:57:33+00:00

Project Description

ระบบ Solarcell gridtie ติดตั้งบนหลังคาอาคาร เพื่อประหยัดไฟฟ้า

ระบบ Solarcell gridtie ติดตั้งบนหลังคาอาคาร เพื่อประหยัดไฟฟ้า ใช้แผง Solarcell Canadian Solar และกริดอินเวอร์เตอร์ ABB