///ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย2018-10-04T09:08:23+00:00

Project Description

ระบบ Solarcell gridtie ติดตั้งบนหลังคาอาคาร เพื่อประหยัดไฟฟ้า

ระบบ Solarcell gridtie ติดตั้งบนหลังคาอาคาร เพื่อประหยัดไฟฟ้า ใช้แผง Solarcell Canadian Solar และกริดอินเวอร์เตอร์ ABB