Project Description

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อเชื่อมการไฟฟ้าขนาด 24 กิโลวัตต์ ติดตั้งจังหวัดราชบุรี

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อเชื่อมการไฟฟ้าขนาด 24 กิโลวัตต์ ติดตั้งจังหวัดราชบุรี

แชร์

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อเชื่อมการไฟฟ้าขนาด 24 กิโลวัตต์ ติดตั้งจังหวัดราชบุรี ใช้แผงโซล่าเซลล์ Canadian Solar แบบโพลีซิลิกอน 260วัตต์ และ อินเวอร์เตอร์ ABB ขนาด 20Kwatt ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในชดเชยไฟฟ้าการไฟฟ้า