ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ ทำงานได้ทั้ง On grid /Off grid

ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ ทำงานได้ทั้ง On grid /Off grid ต่อกับโซล่าเซล แบตเตอรี่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า