ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ On/Off grid 5KW 1เฟส Deye

ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ On/Off grid 5KW 1เฟส Deye ผ่านการไฟฟ้า MEA,PEA