ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ On/Off grid 5KW-10KW 3เฟส Deye

ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ On/Off grid 5KW-10KW 3เฟส Deye ผ่านการไฟฟ้า MEA,PEA