ชุด Power Module สำหรับแบตเตอรี่ Huawei

ชุด Power Module สำหรับแบตเตอรี่ Huawei ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ และแปลงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่