อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ขณะการไฟฟ้าดับ

อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ขณะการไฟฟ้าดับ ใช้กับกริดอินเวอร์เตอร์ Huawei