กริดอินเวอร์เตอร์ TMDA 6K/10K 3เฟส

กริดอินเวอร์เตอร์ TMDA 6K/10K 3เฟส ผ่านการไฟฟ้า