Grid inverter SMA SB3.0

Grid inverter SMA SB3.0 3KW อินเวอร์เตอร์สำหรับต่อเชื่อมการไฟฟ้า