กริดอินเวอร์เตอร์ Huawei 60KWatt 3เฟส

กริดอินเวอร์เตอร์ Huawei 60KWatt 3เฟส ผ่านการไฟฟ้า