กริดอินเวอร์เตอร์ Huawei 30KWatt-36KWatt-40KWatt 3เฟส

กริดอินเวอร์เตอร์ Huawei 30KWatt-36KWatt-40KWatt 3เฟส ผ่านการไฟฟ้า