กริดอินเวอร์เตอร์ Huawei 100KWatt 3เฟส

กริดอินเวอร์เตอร์ Huawei 100KWatt 3เฟส ผ่านการไฟฟ้า