อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซล ชุดจับยึดระหว่างแผงโซล่าเซล Solar Mounting Mid Clamp

อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซล ชุดจับยึดระหว่างแผงโซล่าเซลกับรางอลูมิเนียม Solar Mounting End Clamp