ฟิวส์ DC โซล่าเซล Df electric

ฟิวส์ DC โซล่าเซล สำหรับใช้ติดตั้งระบบ Solarcell ป้องกันกระแสเกินตามมาตรฐานการติดตั้ง