ฟิวส์ DC โซล่าเซล กระบอกใส่ฟิวส์ DF electric

ฟิวส์ DC โซล่าเซล สำหรับใช้ติดตั้งระบบ Solarcell ป้องกันกระแสเกินตามมาตรฐานการติดตั้ง