อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซล ชุดยึดหลังคากระเบื้องซีแพค

อุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซล ชุดยึดหลังคากระเบื้องซีแพค ยึดกับรางอลูมิเนียม Solar Mounting Roof Hook Pitch Tile Roof