รางอลูมิเนียมยึดแผงโซล่าเซล

รางอลูมิเนียมยึดแผงโซล่าเซลความยาว 4.2 เมตร