ขั้วต่อแผงโซล่าเซล สำหรับต่อสายโซล่าเซล

ขั้วต่อแผงโซล่าเซล สำหรับต่อสายโซล่าเซล กันน้ำ สามารถใช้งานภายนอกได้ PV connector