แผงโซล่าเซลล์ Tier1

แผงโซล่าเซลล์ Tier1 คืออะไร

แผงโซล่าเซลล์ Tier1 คืออะไร มันคือมาตรฐานอะไร แล้วการเลือกใช้นั้นให้ประโยชน์อะไรกับเรา

เนื่องจากแผงโซล่าเซลนั้นมีผู้ผลิต อยู่มากมายทั่วโลก จะรู้ได้อย่างไรว่าแผงโซล่าเซลบริษัทนี้มีความน่าเชื่อถือเพียงได  จึงมีบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการ ด้านข้อมูลทางด้าน การเงินการลงทุน เศรษกิจ ชื่อดังของโลก คือ บลูมเบิร์ก ( Bloomberg ) ซึ่งมีนักวิเคาระห์  นักข่าวอยู่ในทั่วโลก  และเป็นบริษัทที่นักลงทุน นักการเงินให้ความเชื่อถือ ถ้าใครอยู่ในแวดวงการเงิน การลงทุน น่าจะมีโอกาสได้อ่านข้อมูลจาก บลูมเบิร์ก ไม่มากก็น้อยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคาระห์  ตัดสินใจการลงทุน

แล้วบริษัทซึ่งให้ข้อมูลทางด้าน การเงินการลงทุน แก่นักลงทุนอย่าง Bloomberg นั้น เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไร แทนที่จะเป็นบริษัททางด้าน Engineering หรือ อุตสาหกรรมหรือ ห้อง Lab ทดสอบ มากกว่า

บลูมเบิร์ก (Bloomberg )บริษัทผู้ให้บริการ ด้านข้อมูล วิเคาระห์ ทางด้านการเงินการลงทุนนั้น เขาได้จัดทำรายชื่อของแผงโซล่าเซลล์ ที่เรียกว่า Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Tier1 โดยสำรวจและดูข้อมูลหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านประสิทธิภาพแผง มาตรฐานการผลิต ความมั่นคงของผู้ผลิตแผงโซล่าเซล  กำลังการผลิต ประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลที่ผ่านมาตรฐานต่างๆ อายุการใช้งาน เพื่อให้เป็นข้อมูลแก่นักลงทุน นักการเงิน หรือผู้ที่จะไปปล่อยกู้แก่นักลงทุน เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน ใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนโครงการโซล่าเซล

ในด้านของผู้ลงทุนก็ใช้ตัดสินใจการดำเนินโครงการการเลือกใช้แผงโซล่าเซล ในด้านสถาบันการเงิน เช่นธนาคารก็ใช้ในการตัดสินใจเมื่อจะปล่อยกู้ ให้แก่นักลงทุน

สมมุติว่าผมเป็นนักลงทุนที่ต้องการสร้างโรงไฟฟ้าโซล่าเซลผลิตไฟฟ้าขาย แล้วเข้าไปขอกู้เงินเพื่อมาลงทุนกับธนาคาร ธนาคารเขาก็อาจจะขอดูรายละเอียดโครงการ และส่งให้กับที่ปรึกษาของเขาทางด้านวิศวกรรม ว่าโครงการนี้ใช้แผงโซล่าเซลย่อห้ออะไร โดยอาจจะอิงข้อมูลของ บลูมเบิร์ก ว่าแผงที่ใช้อยู่ใน Tier1 ของ บลูมเบิร์ก หรือไม่ ถ้าอยู่ ก็มั่นใจได้ว่า โครงการของคุณแผงโซล่าเซลจะสามารถใช้งาน อยู่ไปจนถึง 25 ปี ของอายุโครงการ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประสิทธิภาพตามต้องการ ไม่ไช่ว่าดีแค่ 10ปีแรก หลังจากนั้นแผงก็เจ๊งพังไปซะก่อน บริษัทผู้ผลิตแผงโซล่าเซลที่ใช้ในโครงการมีความมั่นคงไม่เจ๊งไปก่อนจะหมดอายุการรับประกัน  นักลงทุนผู้สร้างโรงไฟฟ้าจะมีรายได้ซึ่งสามารถนำมาส่งคืนธนาคาร สถาบัน การเงินได้ตามสัญญา

ในทางตรงข้ามหากผู้กู้เลือกใช้แผงโซล่าเซลที่ไม่อยู่ใน Tier1  ธนาคาร สถาบันการเงินที่จะปล่อยกู้ย่อมไม่มั่นใจว่าแผงโซล่าเซลของคุณ จะใช้งานได้ถึง 25 ปีหรือไม่ บริษัทผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์จะเจ๊งไปก่อนหรือไม่ ประสิทธิภาพแผงจะเป็นอย่างไร ใช้ไปแล้วผลิตไฟฟ้าไม่ได้จะทำอย่างไร ซึ่งผลประกอบ ความเสียหาย ก็ย่อมกลับมาที่ธนาคาร สถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ เพราะผู้กู้ไม่สามารถจ่ายเงินได้ตามสัญญา เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบโซล่าเซล

นอกจากนี้โครงการโซล่าเซล เช่น โรงไฟฟ้าที่สร้างเสร็จแล้ว ดำเนินไปแล้ว เช่น 5 ปี , 10 ปี ก็มีการขาย เปลี่ยนมือกันอยู่บ่อยๆ นักลงทุนที่จะซื้อโรงไฟฟ้าโซล่าเซลเขาก็ต้องดูว่าโรงไฟฟ้าโซล่าเซลที่จะซื้อ ใช้แผงโซล่าเซลย่อห้ออะไร อยู่ใน Tier 1 ของ บลูมเบิร์ก หรือไม่ เพื่อเป็นความมั่นใจก่อนที่จะตัดสินใจซื้อโรงไฟฟ้า หรือผู้ที่จะลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลขาย ก็สามารถนำข้อมูลส่วนนี้ไปพิจารณาเพื่อการตัดสินใจได้

สรุปง่ายๆว่า แผงโซล่าเซลที่อยู่ใน Tier1 Bloomberg บอกเราว่าเป็นแผง Solarcell ซึ่งอยู่ใน Investment Grade หรือ อยู่ในกลุ่มที่สามารถลงทุนได้นั่นเอง ไม่สูญเงินในการลงทุนเพราะแผงเจ๊งไปก่อนครบอายุใช้งาน หรือใช้ไปแล้วประสิทธิภาพลดลงอย่างมาก จนไม่คุ้มค่าการลงทุน

ส่วนแผงที่ไม่ได้อยู่ใน Tier1 แต่มีการรับประกันอายุการใช้งาน ประสิทธิภาพ อาจจะต้องพิจารณากันเอาเองครับ ว่าจะคุ้มไหมกับการลงทุนระยะยาว

คลิกที่นี่ เพื่อไปยัง สินค้าแผงโซล่าเซลล์ Tier1

แผงโซล่าเซล Tier1

ตัวอย่างรายชื่อแผงโซล่าเซล Tier1  ปี 2018 โดย บลูมเบิร์ก ลำดับไม่ได้บอกถึงคุณภาพเพียงแต่แสดงตามลำดับการผลิต จัดจำหน่าย