บริษัทเทคตรอนติดตั้งโซล่าเซล บนหลังคาอาคารโรงเรียนขนาด 100กิโลวัตต์

แชร์

โครงการนี้เป็นงานติดตั้งระบบโซล่าเซลบนหลังคาอาคารเรียน หรือที่เรียกกันว่า Solar roof นั่นเอง โดยเกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร อาจารย์ ที่เล็งเห็นว่าพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ เช่นโซล่าเซล ควรเป็นพลังงานที่โลกเราควรให้ความสำคัญ และปลูกฝังเด็กๆ ให้เห็นการใช้พลังงานที่นำมาใช้ได้จริง จึงเกิดแนวคิดที่จะติดตั้งระบบโซล่าเซล เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้งานเอง และเป็นการลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าที่ต้องเสียไปในแต่ละเดือน