คลิ๊ปล็อคตะแกรงกันนก Solarcell

คลิ๊ปล็อคตะแกรงกันนก Solarcell สำหรับติดตั้งกับตะแกรงกันนก ป้องกันนกทำรังใต้แผงโซล่าเซล