โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ 3แรงม้า Sunnex รุ่นผสมไฟได้

โซล่าปั๊มอินเวอร์เตอร์ 3แรงม้า Sunnex รุ่นผสมไฟได้

19,500.00 ฿

!!ผสมไฟโซล่าเซล + ไฟฟ้าการไฟฟ้าได้!!

คุณลักษณะของโซล่าปัั๊มอินเวอร์เตอร์ 3แรงม้า / Solar pump inverter  3HP Specification

 • แปลงกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์โดยตรงเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ หรือ ปั๊มน้ำ
 • สามารถใช้งานได้ทั้งมอเตอร์สูบน้ำที่ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าแบบ 3 แรงม้า 1 เฟส และ 3 เฟส
 • ใช้กับมอเตอร์สูบน้ำ 1-3เฟส 220v ได้ถึง 3 แรงม้า
 • ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบ Maximum Power Point Tracking ให้พลังงานจากแผงโซล่าเซลลไปยังปั๊มน้ำอย่างสูงสุด แม้มีแสงแดดน้อย มีวงจรเพิ่มแรงดันขณะแสงแดดน้อย
 • สามารถปรับรอบความเร็วได้
 • รองรับการทำงานได้ทั้งไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซล หรือ ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าทั้งไฟฟ้า และสามารถผสมไฟได้ด้วย
 • เริ่มทำงานได้ที่แรงดันจากแผงโซล่าเซล 50V  และสูงสุดไม่เกิน 440V
 • มีระบบป้องกันฟ้าผ่า, ป้องกันกระแสเกิน, แรงดันเกิน ,ป้องกันมอเตอร์ไห้มจากน้ำแห้ง
 • จอ LCD แสดงผลการทำงานและแสดงค่าต่างๆ
 • ออกแบบป้องกันในระดับ IP65 สามารถติดตั้งภายนอกได้ ทนทานต่อสภาวะอากาศที่รุนแรง

Description

คุณลักษณะของโซล่าปัั๊มอินเวอร์เตอร์ 3แรงม้า / Solar pump inverter  3HP Specification

 • แปลงกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์โดยตรงเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ หรือ ปั๊มน้ำ
 • สามารถใช้งานได้ทั้งมอเตอร์สูบน้ำที่ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าแบบ 3 แรงม้า 1 เฟส และ 3 เฟส
 • ใช้กับมอเตอร์สูบน้ำ 1-3เฟส 220v ได้ถึง 3 แรงม้า
 • ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบ Maximum Power Point Tracking ให้พลังงานจากแผงโซล่าเซลลไปยังปั๊มน้ำอย่างสูงสุด แม้มีแสงแดดน้อย มีวงจรเพิ่มแรงดันขณะแสงแดดน้อย
 • สามารถปรับรอบความเร็วได้
 • รองรับการทำงานได้ทั้งไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซล หรือ ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าทั้งไฟฟ้า และสามารถผสมไฟได้ด้วย
 • เริ่มทำงานได้ที่แรงดันจากแผงโซล่าเซล 50V  และสูงสุดไม่เกิน 440V
 • มีระบบป้องกันฟ้าผ่า, ป้องกันกระแสเกิน, แรงดันเกิน ,ป้องกันมอเตอร์ไห้มจากน้ำแห้ง
 • จอ LCD แสดงผลการทำงานและแสดงค่าต่างๆ
 • ออกแบบป้องกันในระดับ IP65 สามารถติดตั้งภายนอกได้ ทนทานต่อสภาวะอากาศที่รุนแรง

 

Go to Top