ชุดติดตั้งระบบโซล่าเซลชาร์จแบตเตอรี่(off grid) ประกอบด้วย แผงโซล่าเซล เครื่องควบคุมการชาร์จ ชุดอุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซล