ชุดติดตั้งระบบโซล่าเซลออนกริด เชื่อมต่อการไฟฟ้า ประกอบด้วย แผงโซล่าเซล อินเวอร์เตอร์ ชุดอุปกรณ์ติดตั้งแผงโซล่าเซล