ขออนุญาติการไฟฟ้าติดตั้งโซล่าเซล

ดำเนินเรื่องขออนุญาติการไฟฟ้าติดตั้งโซล่าเซล